[SFEO-Raws] 星界系列合集 Seikai Series (BD 960X720 x264 10bit AAC)
Magnet download Howto download
Name Size
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ Tokubetsu Hen (BD 960x720 x264 10bit AAC)[A5DFC379].mp4 1.4 GB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ Tokubetsu Hen (BD 720P x264 10bit AAC)[BE801A65].mp4 1.3 GB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou Tokubetsu Hen (BD 960x72 x264 10bit AAC)[C872431B].mp4 919.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 04 (BD 720P x264 10bit AAC)[967ED478].mp4 422.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅲ - 02 (BD 720P x264 10bit AAC)[B25AAC2E].mp4 421.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 03 (BD 720P x264 10bit AAC)[C72DCFFF].mp4 420.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 07 (BD 720P x264 10bit AAC)[7077C3BB].mp4 404.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 02 (BD 720P x264 10bit AAC)[3711E77F].mp4 403.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 13 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[9C44A481].mp4 403 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 05 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[97EDE93A].mp4 367.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 05 (BD 720P x264 10bit AAC)[C333CF28].mp4 362.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 06 (BD 720P x264 10bit AAC)[6468BEC6].mp4 347.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 09 (BD 720P x264 10bit AAC)[4D093E0C].mp4 336.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 07 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[378E5EFD].mp4 331.2 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 08 (BD 720P x264 10bit AAC)[71409CFD].mp4 328 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 01 (BD 720P x264 10bit AAC)[B9CBB693].mp4 319 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 04 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[47F7E3EB].mp4 313.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 10 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[BD23D9E6].mp4 308.4 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 12 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[4F4A4F37].mp4 296.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 11 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[558E9F28].mp4 295.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅲ - 01 (BD 720P x264 10bit AAC)[6DDD069C].mp4 290.4 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 01 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[E10250E1].mp4 283.4 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 12 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[32375F0A].mp4 282.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 01 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[F42F5E3D].mp4 270.2 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ - 10 (BD 720P x264 10bit AAC)[E17D6BB0].mp4 267.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 02 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[C238D9B0].mp4 265 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 13 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[1BAAB197].mp4 260.7 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 09 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[450D6526].mp4 256.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 05 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[60EC6FB8].mp4 254.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 08 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[54CA8F28].mp4 246.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 02 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[B3AAE6E6].mp4 243.7 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 03 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[C707A73A].mp4 243.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 11 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[ACFC49E4].mp4 238.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Tanjou (BD 960x720 x264 10bit AAC)[52780875].mp4 225.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ - 06 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[77CBFB05].mp4 225 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 10 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[98157B5E].mp4 217 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 08 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[B097DBEF].mp4 217 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 09 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[D8A77452].mp4 215.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 04 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[C0C6165D].mp4 206.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 07 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[68BB9A5F].mp4 204 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 03 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[891794ED].mp4 189.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai Series - OP_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[71868C00].mp4 188.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou - 06 (BD 960x720 x264 10bit AAC)[E7E7F96F].mp4 185.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅲ Radio Drama Chapter_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[CB42A7F3].mp4 163.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou Radio Drama Chapter_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[9F13FFBC].mp4 156.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou Radio Drama Chapter_03 (BD 720P x264 10bit AAC)[69D75111].mp4 154.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ Radio Drama Chapter_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[41EA20AA].mp4 151 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Monshou Radio Drama Chapter_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[28B08BA3].mp4 149.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ Radio Drama Chapter_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[B339E8E2].mp4 148.4 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅰ Radio Drama Chapter_03 (BD 720P x264 10bit AAC)[A6FEE99D].mp4 144.7 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ Radio Drama Chapter_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[13EA416F].mp4 140.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅲ Radio Drama Chapter_03 (BD 720P x264 10bit AAC)[C9EC181A].mp4 140 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅱ Radio Drama Chapter_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[CCF42C58].mp4 138.3 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[47D7E84E].mp4 138 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅲ Radio Drama Chapter_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[DA91B52F].mp4 136.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai Series - OP_03 (BD 720P x264 10bit AAC)[D40DA7AC].mp4 122.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai Series - OP_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[71604C12].mp4 108.7 MB
[SFEO-Raws] Seikai Series - OP_04 (BD 720P x264 10bit AAC)[4B06E3F7].mp4 108.7 MB
[SFEO-Raws] Seikai Series - OP_05 (BD 720P x264 10bit AAC)[102919DB].mp4 108.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_07 (BD 720P x264 10bit AAC)[768535E5].mp4 68.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_08 (BD 720P x264 10bit AAC)[9AB8CEB6].mp4 49.2 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_06 (BD 720P x264 10bit AAC)[4C15F175].mp4 47.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_07 (BD 720P x264 10bit AAC)[4E9F4EA2].mp4 34.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_11 (BD 720P x264 10bit AAC)[D6C133EC].mp4 31.2 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_01 (BD 720P x264 10bit AAC)[7FE8CF4E].mp4 30.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_08 (BD 720P x264 10bit AAC)[04AFBB6A].mp4 30.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_05 (BD 720P x264 10bit AAC)[747E12C3].mp4 30 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_09 (BD 720P x264 10bit AAC)[6F9C2C0A].mp4 28.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[8EB4FE9B].mp4 28.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_05 (BD 720P x264 10bit AAC)[D9CA4317].mp4 28.1 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_10 (BD 720P x264 10bit AAC)[F0DAA0F5].mp4 27.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_12 (BD 720P x264 10bit AAC)[593A56CD].mp4 26.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_02 (BD 720P x264 10bit AAC)[53AFDBBF].mp4 26.8 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_06 (BD 720P x264 10bit AAC)[E5300C50].mp4 25.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_04 (BD 720P x264 10bit AAC)[AE00D1E1].mp4 25.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_09 (BD 720P x264 10bit AAC)[917D9EB9].mp4 25.6 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Seikai Ⅳ Radio Drama Chapter_03 (BD 720P x264 10bit AAC)[4487F3F0].mp4 24.5 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_04(BD 720P x264 10bit AAC)[9A6B34FE].mp4 22.9 MB
[SFEO-Raws] Seikai no Danshou Radio Drama_03 (BD 720P x264 10bit AAC)[EE42DED7].mp4 21.5 MB
Name
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.zer0day.to:1337/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.internetwarriors.net:1337/announce
udp://mgtracker.org:6969/announce
udp://explodie.org:6969/announce
IP Location Last seen
119.170.130.210 Japan , Fukuoka , Fukuoka 2020-05-11
222.130.138.206 China , Beijing , Beijing 2020-05-11
113.246.32.135 China , Hunan , Changsha 2020-05-11
116.22.18.40 China , Guangdong , Guangzhou 2020-05-11
118.42.245.22 South Korea , Seoul , Gwanak-gu 2020-05-11
211.14.39.189 Japan , Kanagawa , Yokohama 2020-05-11
111.205.14.46 China , Beijing , Beijing 2020-05-11
121.236.137.7 China 2020-05-11
183.57.242.233 China , Guangdong , Dongguan 2020-05-11
95.211.241.27 Netherlands 2020-05-11
121.191.30.26 South Korea , North Chungcheong , Cheongju-si 2020-05-11
118.86.251.44 Japan , Chiba , Matsudo 2020-05-11
111.249.38.124 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-10
116.255.118.107 South Korea , Seoul , Yeongdeungpo-dong 2020-05-10
36.224.132.145 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-10
59.115.137.71 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-10
36.236.5.159 Taiwan , Changhua , Chang-hua 2020-05-10
123.114.32.85 China , Beijing , Beijing 2020-05-10
180.140.165.46 China , Guangxi , Nanning 2020-05-10
218.51.123.119 South Korea , Seoul , Seongbuk-gu 2020-05-10
36.230.113.146 Taiwan , Hsinchu County 2020-05-10
211.14.39.239 Japan , Kanagawa , Yokohama 2020-05-10
112.10.160.22 China , Zhejiang , Hangzhou 2020-05-10
222.235.222.68 South Korea , Gyeonggi-do , Pyeongtaek-si 2020-05-10
113.246.32.92 China , Hunan , Changsha 2020-05-10
113.26.101.140 China 2020-05-10
36.229.84.186 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-09
116.48.225.239 Hong Kong , Central and Western District , Central 2020-05-09
114.37.172.153 Taiwan , Hsinchu , Hsinchu 2020-05-09
211.14.39.176 Japan , Kanagawa , Yokohama 2020-05-09
111.239.158.202 Japan , Tokyo , Suginami-ku 2020-05-09
117.81.79.48 China , Jiangsu , Suzhou 2020-05-09
218.158.178.157 South Korea , Daejeon , Daejeon 2020-05-09
118.167.124.58 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-09
27.18.120.131 China , Hubei , Wuhan 2020-05-09
221.149.33.160 South Korea , Seoul , Gangdong-gu 2020-05-09
61.140.113.66 China , Guangdong , Guangzhou 2020-05-09
114.37.188.31 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-09
111.196.70.242 China , Beijing , Beijing 2020-05-09
220.130.142.39 Taiwan , Keelung , Keelung 2020-05-06
211.14.39.241 Japan , Kanagawa , Yokohama 2020-05-06
123.112.111.180 China , Beijing , Beijing 2020-05-06
223.42.9.104 South Korea , Seoul , Seoul 2020-05-06
182.245.156.147 China , Yunnan , Kunming 2020-05-06
59.18.216.144 South Korea , North Chungcheong , Cheongju-si 2020-05-06
114.202.156.98 South Korea , Daegu , Daegu 2020-05-06
61.231.0.51 Taiwan , Taipei City , Taipei 2020-05-06
117.80.179.191 China 2020-05-06
61.140.134.233 China , Guangdong , Guangzhou 2020-05-05
1.36.145.155 Hong Kong , Central and Western District , Central 2020-05-05
added at Name Size Peers